Uměleckékovářství
zámečnictví
Stawaritsch
kovárna

Cena Olomouckého kraje | Olomouc Region Award

Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury je ocenění udělované každý rok Radou Olomouckého kraje, a to výjimečným osobnostem kraje, které svojí prací přispěly k propagaci kraje v České republice i v zahraničí a které přispívají k zachování tradičních řemesel. Alfredu Stawaritschovi byl v únoru 2015 udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje.

Olomouc Region Award for a contribution to culture is an award decorated every year by the Council of Olomouc Region to people, who made with their work contribution to propagation of Olomouc Region in Czech republic and abroad and who make contribution to maintenance of traditional crafts. Alfred Stawaritsch was in February 2015 decorated with "Master of traditional handcrafted production of Olomouc Region" title.

[Mistr tradiční rukodělné výroby] 

Copyright © 2006 - 2019, AS. Všechna práva vyhrazena / All rights reserved.